زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

  1. مجری طرح تحقیقاتی مطالعات آزمایشگاهی امکان‌پذیری فرآوری سنگ آهن معدن تنگ زاغ با راندمان و عیار قابل قبول (ادامه دارد)
  2. مجری طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط دفتر نظارت و بهره‌برداری وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان راهنمای اندازه‌گیری و پایش معیارهای فنی کنترل کیفیت در کارخانه‌های کانه‌آرایی (1395)
  3. انجام طرح پژوهشی فلوتاسیون با کنترل پتانسیل کانی‌های سولفیدی مس از طریق کنترل پتانسیل با استفاده از واکنشگرهای گوگرددار مجتمع مس سرچشمه کرمان (سال 1392)
  4. همکاری در طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط دفتر نظارت و بهره‌برداری وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان معیارهای فنی کنترل کیفیت در بار ورودی، مواد در حال کانه آرایی و محصولات تولیدی در واحدهای کانه آرایی (1391)
  5. انجام طرح صنعتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با عنوان تعیین جایگزین مناسب برای سولفید سدیم جهت مصرف در کارخانه پرعیارکنی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه کرمان (سال 1387)
  6. انجام طرح تحقیقاتی تعریف شده توسط مجتمع مس سرچشمه با عنوان تاثیر دما بر میزان مصرف سولفید سدیم در کارخانه مولیبدن (سال 1388)
  7. مجری طرح تعریف شده توسط سازمان شهرک‌های صنعتی وزارت صنایع و معادن با عنوان مطالعات امکان‌سنجی طرح صنعتی تولید شیشه‌های دوجداره (سال 1386)