پایان نامه ها

  1. بهینه‌سازی شرایط الکتروشیمیایی خذف گوگرد از کنسانتره آهن معدن گل‌گهر
  2. امکان‌سنجی بهبود متالورژیکی کارخانه تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه با انتقال کنسانتره پرعیار تعدادی از سلول های رافر به نقاط مناسب دیگر مدار
  3. بهینه‌سازی مدار خردایش و جداکننده مغناطیسی خط ۴ تولید کنسانتره گل گهر با استفاده از شبیهساز USIM PAC
  4. بررسی تاثیر کیفیت آب بر فروشویی کانه کم عیار مس سولفیدی  مجتمع مس سرچشمه