بهبود عملکرد باتری های لیتیوم-یون با اصلاح الکترولیت

نویسندگانفرشاد بوربور اژدری، ابوالفضل فتح الهی زنوز، حسن شکوئی مهربانی، علی حیدری
همایشاولین همایش باتری لیتیومی
تاریخ برگزاری همایش۱ دی ۱۴۰۰
محل برگزاری همایشتهرن
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله