موقعیت، چالش ها و قوانین اقتصادی و اجتماعی در توسعه باتری ها با رویکرد تأثیرات محیط زیستی

نویسندگانفرشاد بوربور اژدری
همایشتوسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان اصفهان
تاریخ برگزاری همایش۱۰ بهمن ۱۴۰۰
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله