داریوش دیدبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۲۰۱۲مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه گلاسگو، بریتانیا
فوق دكتری۲۰۱۲مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه گلاسگو، بریتانیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

مدیر مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی، 1380 تا 1385

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، از 1385 تا 1387

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، 1391 تا 1393

رییس پردیس بین الملل دانشگاه، از 1391 تا کنون

رییس دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه، از 1395 تا کنون

 

کارشناسی: دروس الکترونیک 1 و 2 و 3- الکترونیک دیجیتال- بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیکی- فیلتر و سنتز مدار- الکترونیک صنعتی- مدارهای مخابراتی

کارشناسی ارشد: افزاره های نیمه رسانا- الکترونیک پیشرفته- طراحی فیلترهای مجتمع- مبدلهای داده- تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا

دکترا: نانوالکترونیک 1 و 2- مباحث ویژه در نانوالکترونیک