داریوش دیدبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۲۰۱۲مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه گلاسگو، بریتانیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

رییس پردیس بین الملل دانشگاه، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰

رییس دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه، از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰

معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه از آذرماه ۱۴۰۰

 

کارشناسی: دروس الکترونیک ۱ و ۲ و ۳- الکترونیک دیجیتال- بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیکی- فیلتر و سنتز مدار- الکترونیک صنعتی- مدارهای مخابراتی

کارشناسی ارشد: افزاره های نیمه رسانا- الکترونیک پیشرفته- طراحی فیلترهای مجتمع- مبدلهای داده- تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا

دکترا: نانوالکترونیک ۱ و ۲- مباحث ویژه در نانوالکترونیک

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
نانوالکترونیک ۹-۸
نانوالکترونیک ۹-۸
طراحی مدارهای VLSI
-
۱۰-۱۲----
طراحی مدارهای VLSI
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶----
مدارهای مجتمع خطی(CMOS)
-
۱۶-۱۸
الکترونیک دیجیتال ۱۷-۱۶
-
الکترونیک دیجیتال ۱۷-۱۶
-
مدارهای مجتمع خطی(CMOS)
-
۱۸-۲۰
افزاره‌های نیمه‌رسانا
-
افزاره‌های نیمه‌رسانا
---