داریوش دیدبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۲۰۱۲مهندسی برق، الکترونیکدانشگاه گلاسگو، بریتانیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی، 1380 تا 1385

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، از 1385 تا 1387

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، 1391 تا 1393

رییس پردیس بین الملل دانشگاه، از 1391 تا کنون

رییس دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه، از 1395 تا کنون

 

کارشناسی: دروس الکترونیک 1 و 2 و 3- الکترونیک دیجیتال- بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیکی- فیلتر و سنتز مدار- الکترونیک صنعتی- مدارهای مخابراتی

کارشناسی ارشد: افزاره های نیمه رسانا- الکترونیک پیشرفته- طراحی فیلترهای مجتمع- مبدلهای داده- تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا

دکترا: نانوالکترونیک 1 و 2- مباحث ویژه در نانوالکترونیک