مرتضی امامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزوی۱۳۸۰فقه و اصولحوزۀ علمیه قم
حوزوی۱۳۸۴تفسیر و علوم قرآنحوزۀ علمیه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد
معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی قم
معاون فرهنگی دانشگاه کاشان