احسان اسماعیلی طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات عربیتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۵زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق پژوهشی

عضو هیأت تحریریه مجله "دراسات فی اللغة العربیة و آدابها" متعلق به گروه عربی دانشگاه سمنان بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸

برنامه کاری هفتگی

            

الجدول الأسبوعیّ لحضور الدّکتور احسان اسماعیلی طاهری

 فی الفصل الاول-العام الدراسی 1402-1401 ه.ش

کلّیة  الآداب و اللّغات الأجنبیّة-قسم اللّغة العربیّة و آدابها

أیام الأسبوع

45/10 30/9

13-11

15/3 - 2

45/4 30/3

السّبت

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

نقد متون ترجمه شده فارسی به عربی

متون نظم عباسی

الأحد

تحلیل صرفی-نحوی متون ادبی

مطالعه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

الإثنین

ترجمه فارسی به عربی

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

الثلاثاء

فن ترجمه

مطالعه

روش تحقیق و ماخذ شناسی

راهنمایی و مشاوره

دانشجویان دکتری

الأربعاء

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

دانشجویان دکتری