ابوالفضل فتاحی

دانشجویان محترم میتوانند جهت رفع اشکال درسی یا مشاوره در زمینه پایان نامه با آدرس cfdcourse@gmail.com یا afattahi@kashanu.ac.ir تماس بگیرند. برقراری تماس صوتی-تصویری از طریق سامانه LMS یا نرم افزار اسکایپ برای دانشجویان از ساعت 8 تا 20 در تمام روزهای هفته جز در ساعات کلاس که در برنامه قید شده است امکان پذیر میباشد. برای هماهنگی و تعیین زمان با آدرس ایمیل بنده تماس بگیرید. جلسات حضوری با دانشجویان با هماهنگی قبلی در تمام روزهای هفته امکان پذیر است.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیکدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه کاشان
دکتریمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
روش‌های محاسباتی در دینامیک سیالات 2
روش‌های محاسباتی در دینامیک سیالات 2
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
-
۱۰-۱۲
ترمودینامیک 2
پژوهش و مطالعه
ترمودینامیک 2
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
-
۱۲-۱۴
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
-
۱۴-۱۶
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
ارتباط با صنعت ۱۵-۱۴
ارتباط با صنعت ۱۶-۱۵
ارتباط با صنعت ۱۵-۱۴
ارتباط با صنعت ۱۶-۱۵
-
۱۶-۱۸
ترمودینامیک 2
پژوهش و مطالعه
ترمودینامیک 2
ارتباط با صنعت ۱۷-۱۶
ارتباط با صنعت ۱۸-۱۷
ارتباط با صنعت ۱۷-۱۶
ارتباط با صنعت ۱۸-۱۷
-
۱۸-۲۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
حل تمرین
ارتباط با صنعت ۱۹-۱۸
ارتباط با صنعت ۱۹-۱۸
-