دراسه اعجاز القران تحلیله فی القرن الرابع ‏العشر

نویسندگانمحسن قاسم پور
همایشالوتمر القرانی الدولی السنوی مقدس5‏
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشمالایا
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله