مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱کاستی ها و بایستگی های نقد متنی روایات در آثار علامه عسکریمحدثه ایمانی - محسن قاسم پور- حسین ستارمطالعات فهم حدیث1399
۲بررسی مبانی کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیرمحمد شیرین کار موحد - محسن قاسم پور- مصطفی عباسی مقدمتحقیقات علوم قرآن و حدیث1399
۳اسلوب تشجیع العمال وتوبیخهم عند امیرالمؤمنین علی (ع)؛ تأکیدًا على نهج البلاغه محمد حسن ‏لواسانی ‏محسن قاسم پوردراسات حدیثه فی نهج البلاغه1398
۴تقطیع روایات در کتاب من لا یحضره الفقیه: مصادیق، انگیزه ها و آسیب هامجتبی علی اکبریان - حمیدرضا فهیمی تبار - محسن قاسم پورحدیث پژوهی1398
۵خاستگاه تاریخی عقل گرایی از منظر شیخ طوسی در تبیان و تاثیر آن بر ارزیابی روایات تفسیریزینب رضوی کیا_ محسن قاسم پورپژوهش دینی1398
۶بررسی تحلیلی روایات تفسیر ی اهل بیت، محمد هادی خالصی ‏محمد هادی خالصی مقدم، محسن قاسم پور، پرویز رستگار، حمیدرضا فهیمی تبارتحقیقات علوم قرآن و حدیث1398
۷نقش سید ابوالرضا راوندی در گسترش میراث حدیثی شیعهمحسن قاسم پور؛ محمد سلامیکاشان شناسی1398
۸صورت بندی مفهوم محبت در سنت تفسیر عرفانی با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی،‏محسن قاسم پور - پروین شناسوندپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن1398
۹بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباریحمید کوه پیما - محسن قاسممذاهب اسلامی1398
۱۰بررسی شخصیت و روایات علی بن محمد شیره القاسانیمحسن قاسم پور - محسن سلامیآموزه های حدیثی1398
۱۱بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیبمحسن قاسم پور-محمدعلی مهدوی راد-فاطمه حاجی اکبری2017-9-01
۱۲آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی وطبرسیمحسن قاسم پور-سمیه مسعودی نیا2017-8-01
۱۳مفهوم شناسی تربیتی هم نشینی برخی از اسمای الهی در قرآنمحسن قاسم پور-مهدی مطیع-پیمان کمالوند2017-5-01
۱۴مطالعه تطبیقی روش شناسی تفاسیر موضوعی « موضوع محور» و مکتب اثبات گراییمحسن قاسم پور-مریم نظربیگی2017-5-01
۱۵بررسی کاربرد برجسته سازی در احادیث کتاب فضل قرآن اصول کافی (براساس نظریه آشنایی زدایی)محسن قاسم پور-محمدکاظم قهاری کرمانی2017-5-01
۱۶تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژههای از منظر علامه طباطبایی » سبع سموات « و » شهاب «محسن قاسم پور-حمید رضا فهیمی تبار-ابوالفضل عطوفی سلمانی2017-11-01
۱۷تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژههای از منظر علامه طباطبایی » سبع سموات « و » شهاب «محسن قاسم پور-حمید رضا فهیمی تبار-ابوالفضل عطوفی سلمانی2017-11-01
۱۸مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحارالانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامتمحسن قاسم پور-ابوطالب مختاری هاشم آباد2016-9-01
۱۹بررسی دیدگاه الیور لیمن در باره سنت ونقش آن در تفسیرمحسن قاسم پور-رقیه بیرامی2016-8-01
۲۰بررسی تطبیقی آرای کلامی تفاسیر روض الجنان ومفاتیح الغیبمحسن قاسم پور-پیمان کمالوند2016-8-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.