پل نویا و نگرش او در تفسیر عرفانی

نویسندگانمحسن قاسم پور
همایشهمایش قرآن و مستشرقان،‏
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشجامعه المصطفی العالمیه، قم
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله