علامه طباطبایی و تأویل

نویسندگانمحسن قاسم پور
همایشبیست و چهارمین دوره¬ی مسابقات بین المللی قرآن ‏کریم
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله