گونه شناسی پاسخ ها واجابت ها در خواست ها در نهج البلاغه

نویسندگانمحسن قاسم پور-سیدمحمدحسن لواسانی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۱۲-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID
چکیده مقالهعقل وتفکر وجه بارز امتیاز انسان است. گوهر عقل با پرسش گری بارور می شود. از این رو در آموزه های اسلامی در روند معرفت افزایی انسان روحیه کنجکاوی وپرسش گری او مورد تشویق قرار گرفته است .