بررسی کاربرد برجسته سازی در احادیث کتاب فضل قرآن اصول کافی (براساس نظریه آشنایی زدایی)

نویسندگانمحسن قاسم پور-محمدکاظم قهاری کرمانی
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۵-۰۱
نمایه نشریهSID
چکیده مقالهیکی از شیوه های به کار رفته در احادیث برای شیواگویی، رویگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمره است. روزمره نبودن کلام یکی از روش هایی است که گاه ادیبان با به کاربردن آن به کلام خود گیرایی می بخشند.