تقابل‌های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا‏

نویسندگانعلی فتحی، محسن قاسم پور، راضیه سادات سید خراسانی
نشریهپژوهش های زبانشناختی قرآن
شماره سریال۸
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران