تالیف بحار الانوار؛ جمع‌آوری احادیث و یا گزینش

نویسندگانابوطالب مختاری ، محسن قاسم پور ، پرویز رستگار
نشریهعلوم حدیث
شماره سریال۲۳
شماره مجلد۳
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران