بررسی تاریخی درونمایه نگارشهای ناسخ و منسوخ در سده سوم و چهارم،‏

نویسندگانمحسن قاسم پور- فاطمه حاجی اکبری
نشریه.
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران