شاخصه های وظیفه گرایی اخلاقی ، در مکتب اخلاقی امیر مومنان از دیدگاه نهج البلاغه

نویسندگانمحسن قاسم پور
نشریه.
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران