جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی

نویسندگانمحسن قاسم پور
نشریهپژوهش دینی
شماره مجلد۲۲
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC