بررسی تحلیلی - تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین

نویسندگانمحسن قاسم پور
نشریهکتاب قیم
شماره سریال۳
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC