سلمان گلی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان
دکتری۱۳۹۶مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

  • مدیر مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان: از سال ۱۳۹۶ تا کنون
  • طراحی دیجیتال مدارهای منطقی
  • معماری کامپیوتر
  • شبکه های کامپیوتری
  • اینترنت اشیا

برنامه کاری هفتگی

برنامه حضور دکتر سلمان گلی

گروه مهندسی کامپیوتر

از تاریخ 16/11/1400 الی 15/3/1401

16-18

۱۴-۱۶

۱۲-۱۴

۱۰-۱۲

۸-۱۰

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

مبانی اینترنت اشیا

نماز و استراحت

امور اداری- مرکز رایانه

امور اداری- مرکز رایانه

شنبه

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

شبکه بی سیم و سیار

امور اداری- مرکز رایانه

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

شبکه

یکشنبه

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

مبانی اینترنت اشیا

نماز و استراحت

امور اداری- مرکز رایانه

امور اداری- مرکز رایانه

دوشنبه

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

شبکه بی سیم و سیار

نماز و استراحت

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

شبکه

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نماز و استراحت

امور اداری- مرکز رایانه

راهنمایی

چهارشنبه

دانشجویان محترم لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. لطفاً فقط در زمانهای اعلام شده جهت راهنمایی مراجعه فرمایید.

۲. حداقل از یک روز قبل از حضور، از طریق یکی از روش‌های زیر با این‌جانب هماهنگ نمایید.

salmangoli@gmail.com       

salmangoli@kashanu.ac.ir  

faculty.kashanu.ac.ir/goli                         031-55913456-55913350