سلمان گلی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان
دکتری۱۳۹۶مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم هادانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

  • مدیر مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان: از سال ۱۳۹۶ تا کنون
  • طراحی دیجیتال مدارهای منطقی
  • معماری کامپیوتر
  • شبکه های کامپیوتری
  • اینترنت اشیا

ساعات حضور

شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷

*با هماهنگی قبلی از طریق ایمیل

 

برنامه کلاسی:

۱۵:۳۰-۱۷

۱۴-۱۵:۳۰

۱۲-۱۴

۱۰-۱۲

۸-۹:۳۰

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

امور اداری- مرکز رایانه

نماز و استراحت

امور اداری- مرکز رایانه

مبانی اینترنت اشیا

شنبه

شبکه

شبکه بی سیم

امور اداری- مرکز رایانه

جلسه واحد سخت افزار

شبکه پیشرفته

یکشنبه

راهنمایی- باهماهنگی قبلی

شبکه بی سیم

نماز و استراحت

جلسه واحد شبکه و زیرساخت

مبانی اینترنت اشیا

دوشنبه

شبکه

امور اداری- مرکز رایانه

نماز و استراحت

جلسه واحد نرم افزار

امور اداری- مرکز رایانه

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نماز و استراحت

امور اداری- مرکز رایانه

راهنمایی

چهارشنبه