فرانک گودرزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸آمارعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰آمار ریاضیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۶آمار-نظریه احتمالفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱