استفاده از سیستم سرمایش از کف در بتن به منظور کاهش مصرف و کاهش بیشینه مصرف برق

نویسندگانسید عبد المهدی هاشمی,محمدناصر احمدی
همایشبیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۰۴-۲۶ - ۲۰۱۶-۰۴-۲۸
محل برگزاری همایش1 - یزد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه یزد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهنتایج ممیزی انرژی در ساختمان‌های کشور حاکی از آن است که مهم‌ترین مؤلفه مصرف برق در سطح ساختمان‌های کشور، موضوع سرمایش فضاهاست. بررسی سیستم‌های سرمایش به‌ عنوان یکی از عوامل ایجادکننده پیک شبکه برق از نظر مدیریت بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. در این تحقیق، با بررسی بر روی سیستم سرمایش از کف، میزان کاهش مصرف و بیشینه مصرف انرژی به وسیله ذخیره‌سازی انرژی برودتی در بتن مورد بررسی قرار گرفت. جهت اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی یک ساختمان نمونه توسط نرم‌افزار TRNSYS مدلسازی و نتایج آن با نتایج آزمایش بر روی یک قالب بتنی و یک ساختمان نمونه مقایسه و مشخص شد که نتایج شبیهسازی از دقت قابل قبولی برخوردار است. با بررسی بر روی ضخامت بتن مشخص شد با فعالیت سیستم سرمایش، با کاهش ضخامت بتن دمای لحظه ای سطح کف ساختمان کاهش می‌یابد. با افزایش دبی آب ورودی، کاهش دمای آب، کاهش فاصله بین لولهها دمای سطح کف ساختمان کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که در بازه یک ماهه، افزایش ضخامت بتن باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: مصرف انرژی، بیشینه مصرف انرژی، سرمایش ساختمان، سیستم سرمایش از کف، بتن