برآورد تحلیلی و تجربی بازده حرارتی چند واحد نانوایی‌ دستی و ماشینی

نویسندگانسید عبد المهدی هاشمی,محمد استاجلو,سروش صدری پور
همایشبیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۰۴-۲۶ - ۲۰۱۶-۰۴-۲۸
محل برگزاری همایش1 - یزد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه یزد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهدر کار حاضر یک مطالعه تجربی و تحلیلی به منظور محاسبه بازده انواع نانوایی‌های سنتی (دستی و ماشینی) از قبیل سنگک، بربری، تافتون و لواش انجام گرفته است. بدین منظور تعداد 7 واحد نانوایی در شهرستان‌های قم و کاشان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بازده حرارتی کل نانوایی، بازده تنور نانوایی (بازده حرارتی لحظه‌ای) و بازده احتراق برای تمامی واحدهای نانوایی مورد مطالعه محاسبه شده‌اند. با استفاده از داده‌های تجربی حاصل و محاسبات تحلیلی، انرژی مصرفی و انرژی مورد نیاز برای پخت یک قرص نان، نرخ مصرف انرژی برای پخت یک قرص نان و در نهایت بازده‌های نانوایی و تنور برای انواع مختلف نانوایی‌ها محاسبه شدند. نتایج حاکی از آن است که بازده نانوایی و بازده تنور مربوط به نانوایی لواش ماشینی بیش از دیگر انواع نانوایی‌هاست و پس از آن به ترتیب نانوایی‌های بربری ماشینی، سنگک دستی، بربری دستی، تافتون ماشینی، سنگک ماشینی و بربری ماشینی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. با استفاده از دستگاه "Testo 350 M/XL" بازده احتراق انواع مختلف نانوایی‌ها محاسبه شد و مشخص شد نانوایی سنگک دستی از بالاترین بازده احتراق (حدود %70) برخوردار است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: نان، هدررفت انرژی، بازده نانوایی، بازده تنور، بازده احتراق