محمدرضا حاتمیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۶معماری و شهرسازیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۷معماریشهید بهشتی

سوابق اجرایی

1. مدیر گروه معماری دانشگاه کاشان.

2. مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی و دفتر خدمات فنی مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان.

3. عضو کارگروه ارزیابی گروه های آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان.

4. عضو کارگروه سند چشم انداز گروه معماری دانشگاه کاشان

 

1. استاد نمونه آموزشی گروه معماری سال 1391.

2. استاد نمونه آموزشی گروه معماری سال 1395.

1. طراحی

2. نظریه ها، روش ها، فرآیندها و رویه ها در طراحی

3. مصالح و ساخت

 

 

1. عضو کارگروه صلاحیت علمی گروه معماری دانشگاه کاشان.

2. عضو کارگروه راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه کاشان به شرح زیر:

کارشناسی ارشد معماری ایرانی.

کارشناسی ارشد هنر های صناعی

 

1. طراحی

2. طراحی پژوهی

3. طراحی فنی

4. ساخت و اجر

سوابق پژوهشی

1. مسابقه ملی طراحی توسعه و ساماندهی مسجد دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1396. طرح برگزیده.

2. مسابقه ملی طراحی برج های دوقلوی بابلسر. 1395. رتبه سوم.

3. مسابقه ملی طراحی ساختمان چند منظوره کانون مهندسان ساختمان کرج. 1394. رتبه پنجم.

4. اولین دوره مسابقه ملی ایده پردازی شرکت ایران خودرو. 1386. رتبه نخست.

1. دبیر اجرایی سلسله نشست های بسوی معماری شایسته ایران اسلامی.

1. انجمن مهندسان معمار و شهرساز کرج

2. سازمان نظام مهندسی استان البرز

 3. کانون مهندسان ساختمان کرج