حسین صباغیان بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی کامپیوتر - سخت افزاردانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتریدانشگاه علم و صنعت
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برق و کامپیوتر- گروه مهندسی کامپیوترعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱