علیرضا جوادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فرآوری مواد معدنیکاشان
کارشناسی ارشد۲۰۱۲فراوری مواد معدنیدانشگاه لولئو سوئد
دکتری۲۰۱۵فرآوری مواد معدنیدانشگاه لولئو سوئد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق پژوهشی

 

 1. دوره آموزشی آنالیز دستگاهی زیر به صورت تخصصی و پیشرفته در دانشگاه لولئو سوئد
 2. XRD, SEM, Raman Spectroscopy, FTIR Spectroscopy, Chromatography

 3. دوره آموزشی آنالیز دستگاهی XRF به صورت تخصصی و پیشرفته در شرکت بولیدن سوئد
 4. دوره آموزشی آنالیز دستگاهی NMR به صورت تخصصی و پیشرفته در دانشگاه لولئو سوئد
 5.  مهندسی خردایش پیشرفته در دانشگاه لولئو سوئد
 6. دوره اموزشی شبیه سازی و مدلسازی توسط شرکت اتو تک فنلاند دیماه 1393
 7. دوره اموزشی نوشتن پروپزال و طرح های تحقیقاتی برای اتحادیه اروپا توسط مرکز ای ار سی مستقر در بلژیک - بهمن 1393
 8. دوره اموزشی گرفتن فاند از مراکز فاند تحقیقاتی سوئد- دانشگاه لولئو فروردین 1392
 9. دوره اموزشی گرفتن فاند از مراکز فاند تحقیقاتی اتحادیه اروپا توسط کارشناسان اتحادیه اروپا دانشگاه لولئو- دیماه 1392
 10. کمیته علمی همایش مدیریت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی سازمان زمین شناسی 
 1. Journal of Mining World Express (MWE)
 2. International Journal of Mineral Processing