سید ابوالقاسم کاهانی

مدیر گروه شیمی معدنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷شیمی گرایش دبیری شیمیدانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد۱۳۷۰شیمی معدنیدانشگاه فردوسی
دکترای تخصصی۱۳۷۹شیمی معدنیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

ساعات حضور

یک شنبه تا چهارشنبه هر هفته