رضا کهکشانی

        ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12:30

16-14

18-16

20-18

شنبه

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

فلسفه علم ریاضی

یکشنبه

مشاوره و رفع اشکال

ریاضی عمومی 1

دوشنبه

نظریه کدها و رمزها

نظریه اطلاع و کاربرد

سه شنبه

مشاوره و رفع اشکال

ریاضی عمومی 1

چهارشنبه

نظریه کدها و رمزها

نظریه اطلاع و کاربرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ریاضی محضدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی محضدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

ترکیبیات - نظریه کدگذاری - گروه های جایگشتی - نظریه اطلاعات - منطق ریاضی - تاریخ ریاضیات- فلسفه ریاضیات.۴>

 • دبیر اجرایی نهمین کنفرانس نظریه گروههای ایران، دانشگاه کاشان، بهمن ۱۳۹۵.۴>

ریاضی عمومی - ترکیبیات - جبر- منطق - نظریه کدگذاری - نظریه اطلاعات - منطق ریاضی - تاریخ ریاضیات - فلسفه ریاضیات۴>

سوابق پژوهشی

 • سخنران کارگاه، دومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۳-۲۱ مهر ۱۳۹۴.
 • سخنران کارگاه، اولین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۸-۲۶ آذر ۱۳۹۳.
 • عضو کمیته علمی، چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، 15-13 تیر  1402.
 • عضو کمیته علمی، پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۸ بهمن-۱ اسفند ۱۳۹۹.
 • عضو کمیته علمی، سومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۳-۲۱ آذر ۱۳۹۷.
 • دبیر کمیته اجرایی، نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، دانشگاه کاشان، کاشان، ۱۵-۱۳ بهمن ۱۳۹۵.
 • عضو کمیته علمی و سخنران کارگاه، دومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۳-۲۱ مهر ۱۳۹۴.
 • عضو کمیته علمی و سخنران کارگاه، اولین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها، دانشگاه کاشان، کاشان، ۲۸-۲۶ آذر ۱۳۹۳.
 • عضو هیئت تحریریه مجله MathLab Journal، منتشر شده در کشور هندوستان.
 • عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران (از سال ۱۳۸۵ تاکنون).