لیلا مکوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴موزه داریمرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶باستانشناسیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۱باستانشناسی، گرایش دوره تاریخیدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان، شهریور ۱۳۹۵ الی آذر ۱۳۹۷

  • پایان نامه برتر مقطع دکتری باستانشناسی در سال ۱۳۹۱ به انتخاب انجمن علمی باستاشناسی ایران
  • استاد نمونه آموزشی در دانشگاه کاشان، سال ۱۳۹۵ .

باستانشناسی عیلام

باستانشناسی دوره ماد و هخامنشی

مهر و تبلت

بین النهرین دوران تاریخی

  • کارگاه بین المللی باستانسنجی "Archaeometry" با مرکز میراث فرهنگی INFN ایتالیا، دانشگاه فلورانس، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، دانشگاه کاشان.
  • کارگاه بین المللی "Persia and Babylonia: Achaemenid Studies in light of Babylonian Sources" با حضور اساتید دپارتمان آشور شناسی دانشگاه لایدن هلند، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، دانشگاه کاشان.

باستانشناسی و مطالعات تاریخی دوره عیلام تا پایان هخامنشی

مهر و تبلت 

سوابق پژوهشی

  • کارگاه بین المللی باستانسنجی "Archaeometry" با مرکز میراث فرهنگی INFN ایتالیا، دانشگاه فلورانس، 4 اردیبهشت 1396، دانشگاه کاشان.
  • کارگاه بین المللی "Persia and Babylonia: Achaemenid Studies in light of Babylonian Sources" با حضور اساتید دپارتمان آشور شناسی دانشگاه لایدن هلند، 15 اردیبهشت 1398، دانشگاه کاشان.

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲----
باستان‌شناسی دوران تاریخی ۱ ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴-
باستان‌شناسی بین‌النهرین در طول هزاره دوم و اول قبل‌از میلاد ۱۳-۱۲
تمدن‌های آغازین ۱۳-۱۲
---
۱۴-۱۶
شناخت سکه‌ها، مهرها و الواح باستانی (تابلت) ۱۵-۱۴
هنر رنسانس ۱۵-۱۴
باستان‌شناسی بین‌النهرین در طول هزاره دوم و اول قبل‌از میلاد ۱۵-۱۴
---
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------