محمد مشهدی نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ادیان و عرفانتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ادیان و عرفانتهران
دکتری۱۳۸۹ادیان و عرفانتریت مدرس دانشگاه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کاشانرسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

ساعات حضور و برنامه درسی محمد مشهدی در نیمسال اول 1401

حضور و مشاوره

یکشنبه: 11 تا 16

دوشنبه: 9 تا 11، 13 تا 14

سه شنبه: 13 تا14، 15/30 تا 17

لطفا جهت حضور قبلا تماس گرفته و یا با دفتر دانشکده هماهنگ فرمایید تا در اتاق حضور داشته باشم، جهت مشاوره به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روزهای دیگر نیز ملاقات (با هماهنگی قبلی) ممکن است.

برنامه درسی

شنبه: ساعت 14 تاریخ تصوف

یک شنبه: ساعت 9/30 نظریه های ادیان ابتدایی

دوشنبه: ساعت 11 تاریخ تصوف2، ساعت 14 تفسیر عرفانی قرآن، ساعت 3/30 دین خاور دور

سه شنبه: ساعت 9/30 حکمت هنر و معماری اسلامی، ساعت 11 ادیان ایران2، ساعت 14  ادیان ابتدایی 2