محمد مشهدی نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ادیان و عرفانتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ادیان و عرفانتهران
دکتری۱۳۸۹ادیان و عرفانتریت مدرس دانشگاه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کاشانرسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

ساعات حضور و برنامه درسی آقای محمد مشهدی در نیمسال دوم 1400

حضور

یکشنبه: 10 تا15

دوشنبه: 10 تا 13

لطفا جهت حضور قبلا تماس گرفته و یا با دفتر دانشکده هماهنگ فرمایید تا در اتاق حضور داشته باشم، جهت مشاوره به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روزهای دیگر نیز ملاقات (با هماهنگی قبلی) ممکن است.

برنامه درسی

شنبه: ساعت 14 ادیان ایران1      ساعت17 ادیان خاور دور

دوشنبه: ساعت 14 تاریخ تصوف1

سه شنبه: ساعت 14 ادیان ابتدایی1    ساعت 15.30 دین بودا

چهارشنبه: ساعت 14 ادیان ایران 2