سعید معصوم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷شیمی محضصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۹شیمی تجزیهشیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۵شیمی تجزیهصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی دانشکده شیمی از مهرماه 1389 تاکنون
 
استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سالهای 1390، 1392 و 1395

پژوهشگر برگزیده و نمونه دانشگاه کاشان در سالهای 1393، 1394 و 1397
  • عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از مهرماه 1386 تاکنون
  • دستیار آموزشی دروس و آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه 1 و 2، شیمی تجزیه مهندسی و تجزیه دستگاهی در دانشگاه صنعتی شریف از 1384-1380
  • دستیار آموزشی آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه مهندسی و شیمی عمومی 1 در دانشگاه شیراز از 1379-1378
  • مدیر فنی در شرکت سرمد طب (نماینده انحصاری شرکت Metrohm سوئیس در ایران) در زمینه نصب، آموزش و راه‌اندازی دستگاه‌های پتانسیومتری، کروماتوگراف یونی و ولتامتری/پلاروگرافی در مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و صنعتی در سراسر ایران از قبیل دانشگاه‌ها، پتروشیمی، اداره‌های استاندارد، پالایشگا‌ه‌ها، صنایع غذایی، صنایع دارویی، آب و فاضلاب و ... از شهریور ماه 1380 تا فروردین ماه 1394
  • مقطع کارشناسی: شیمی تجزیه 1 و 2، شیمی تجزیه دستگاهی، شیمی تجزیه مهندسی و آزمایشگاه‌های مربوطه
  • مقطع کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه پیشرفته، طیف سنجی مولکولی، مباحث نوین در شیمی تجزیه
  • مقطع دکتری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج