سعید معصوم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷شیمی محضصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۹شیمی تجزیهشیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۵شیمی تجزیهصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی دانشکده شیمی از مهرماه ۱۳۸۹ تاکنون

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷و ۱۴۰۰

پژوهشگر برگزیده و نمونه دانشگاه کاشان در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ،۱۳۹۸ ۱۳۹۹ و  ۱۴۰۰

  • عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از مهرماه ۱۳۸۶ تاکنون
  • دستیار آموزشی دروس و آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه ۱ و ۲، شیمی تجزیه مهندسی و تجزیه دستگاهی در دانشگاه صنعتی شریف از ۱۳۸۴-۱۳۸۰
  • دستیار آموزشی آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه مهندسی و شیمی عمومی ۱ در دانشگاه شیراز از ۱۳۷۹-۱۳۷۸
  • مدیر فنی در شرکت سرمد طب (نماینده انحصاری شرکت Metrohm سوئیس در ایران) در زمینه نصب، آموزش و راه‌اندازی دستگاه‌های پتانسیومتری، کروماتوگراف یونی و ولتامتری/پلاروگرافی در مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و صنعتی در سراسر ایران از قبیل دانشگاه‌ها، پتروشیمی، اداره‌های استاندارد، پالایشگا‌ه‌ها، صنایع غذایی، صنایع دارویی، آب و فاضلاب و ... از شهریور ماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۴
  • مدیر عامل و عضو هیات مدیریه شرکت سلامت آذین پارسیان (تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی بر پایه فرآورده های طبیعی) از آذرماه  ۱۳۹۸ تاکنون
  • مقطع کارشناسی: شیمی تجزیه ۱ و ۲، شیمی تجزیه دستگاهی، شیمی تجزیه مهندسی و آزمایشگاه‌های مربوطه
  • مقطع کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه پیشرفته، طیف سنجی مولکولی، مباحث نوین در شیمی تجزیه
  • مقطع دکتری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج

برنامه کاری هفتگی