محسن محسن نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدمهندسی شیمیامیرکبیر
دکترای تخصصیمهندسی شیمیامیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۳۷

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته
ریاضیات پیشرفته
ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته
--
۱۰-۱۲
آشنایی با حرفه مهندسی
--
ریاضیات پیشرفته
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------