مهرداد مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰فیزیکدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیک حالت جامددانشگاه شهید بهشتی
دکتری۱۳۸۹فوتونیکدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده علوم و فناوری نانوهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

1- برگزاری دو دوره توانمد سازی سرمایه های انسانی نانو

2- مشارکت در برگزاری دو کنفرانس بین المللی  ICNN   و IBCN

3- مدیر گروه نانوابزار برای دو دوره متوالی 

4- نماینده خرید دانشگاه کاشان در دومین، سومین و چهارمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل

5- عضو کارگروه بررسی توانایی علمی نانوفیزیک از سال 1393 تاکنون

6- عضو شورای پژوهشکده علوم و فناوری نانو از سال 1390 تاکنون

7- مسئول HSE  دانشگاه  از سال 1394 تا 1397

8- مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1397 تا 1400

9 مدیر دانشجویی از سال 1400 تاکنون

استاد نمونه پژوهشی  در سال ۱۳۹۸

استاد نمونه آموزشی در سال 1400

خواص نانو مواد 

مبانی فیزیکی نانوذرات 

کوانتوم مکانیک 

پلاسمونیک 

اشنایی با مبانی فیزیکی نانو

نانو تکنولوژی 

فیزیک پایه 

مشاور انجمن نانو 

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فیزیک و فوتونیک ایران