بررسی موجبر پلاسمونی هیبریدی چندلایه با پلیمر DDMEBT

نویسندگانمجتبی دهقانی فیروزآبادی,محمود نیکو فرد,محمدرضا پهلوان شمسی میبدی
همایشکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۲-۰۴ - ۲۰۲۰-۰۲-۰۵
محل برگزاری همایش1 - کرج
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه خوارزمی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقالهموجبرهای پلاسمونی (PW) مستقل از حد پراش قادر به دستکاری نور در ساختارهای نانو از طریق پلاریتون پلاسمون سطح (SPP) در مرز فلز- دی الکتریک هستند. PW ها برای تولید مدارات مجتمع متراکم فوتونی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. موجبرهای پلاسمونی هیبریدی(HPW) تعادل مطلوبی بین محصور شدگی و تلفات انتشار ایجاد می کنند. در این مقاله یک موجبر پلاسمونی هیبریدی چندلایه نوین با دی الکتریک DDMEBT ارائه می گردد و ویژگی های مد آن شامل ضریب شکست موثر، طول انتشار (LP) و مساحت موثر مد(Aeff) به کمک روش عددی اجزاء محدود(FEM) محاسبه می گردد. همچنین عملکرد نوری موجبر پلاسمونی هیبریدی با عدد شایستگی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این موجبر سطح موثر مد در محدوده 0.027-0.069

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: ضریب شکست موثر، طول انتشار، عدد شایستگی، مساحت موثر، موجبر پلاسمونی هیبریدی.