حمیدرضا محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی برق - کنترلدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق - قدرتدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی برق - قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

1388-1390   مدیر گروه مهندسی برق

1390-1392   معاون طرح و توسعه

1393-1397  مدیر گروه مهندسی برق-قدرت

مقطع کارشناسی:

1- مدارهای الکتریکی 1 و 2

2- سیستمهای کنترل خطی

3- الکترونیک صنعتی

4- الکترونیک 1 و 2

5- مبانی مهندسی برق 1 و 2

 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

1- الکترونیک قدرت 1

2- کیفیت توان