سید کمال الدین موسوی

 راهنمایی پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری با هماهنگی با دانشجویان در طول هفته صورت می گیرد

سوابق اجرایی

مدیرگروه علوم اجتماعی (از دی ماه ۱۴۰۰ تا کنون)

مدیر مرکز مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل و اینترنت (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)

دروس مختلف جمعیت شناسی، جامعه شناسی اینترنت و جهان مجازی، جامعه شناسی صلح،

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
جامعه‌شناسی صلح ۹-۸
-
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت ۹-۸
جامعه‌شناسی معرفت ۹-۸
--
۱۰-۱۲
جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی ۱۱-۱۰
جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی ۱۱-۱۰
----
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸--
مبانی جامعه‌شناسی (روان‌شناسی) ۱۷-۱۶
---
۱۸-۲۰------