نرگس نیکخواه قمصری

راهنمایی پایان نامه های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری با توافق و هماهنگی با دانشجویان در ساعات متغیر و انعطاف پذیر در طول هفته از طریق واتساپ و تلگرام جریان دارد.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱جامعه شناسی انقلابپژوهشکده امام خمینی
کارشناسی۱۳۸۷علوم سیاسیعلامه طباطبایی
دکتری۱۳۸۹جامعه شناسی سیاسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی - گروه علوم اجتماعیرسمی قطعی(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان از تاریخ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تا ۴/۹/۹۶ دانشگاه کاشان

عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ دانشگاه کاشان

مسئول دبیرخانه دائم همایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ تاکنون دانشگاه کاشان

مدیریت گروه علوم اجتماعی از تاریخ۳۰/۰۸/۱۳۹۶تا۳۰/۸/۹۸ دانشگاه کاشان

عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی علوم اجتماعی از تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶  تاکنون دانشگاه کاشان

مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی نابینایی و کم بینایی از تاریخ ۲۷/۹/۹۶ تاکنون دانشگاه کاشان

مدیر گروه جامعه شناسی انقلاب در انجمن جامعه شناسی ایران از تاریخ ۱۳۸۶ تاکنون

داوری ۱۴ مقاله در همایش ملی اعتیاد ۱۳۹۱ کاشان

عضو ستاد رفاهی دانشگاه کاشان از تاریخ ۱۲/۴/۹۷ تاکنون

تاسیس و راه اندازی کتابخانه تخصصی نابینایان دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۵ تاکنون

استاد نمونه آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه کاشان

استاد نمونه پژوهشی - آذر ۱۳۹۲ 

استاد نمونه آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی اردیبهشت ۱۳۹۶دانشگاه کاشان

رتبه اول جشنواره طریق جاوید سال۱۳۸۱ (تحول نگرش نسبت به زن)  

زبان تخصصی

نظریه های جامعه شناسی

جامعه‌شناسی فرهنگی

جامعه شناسی سیاسی

روش تحقیق کیفی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

 

 

دبیر اولین همایش علمی جامعه بینا شهروندنابینا  ۲۱/۷/۹۴

دبیر دومین همایش علمی جامعه بینا شهروندنابینا۲۳/۹/۹۵

دبیر سومین همایش علمی جامعه بینا شهروندنابینا ۸/۶/۹۶

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی

جامعه‌شناسی فرهنگی

مبانی جامعه‌شناسی مفاهیم اساسی

اصول علم سیاست

روش تحقیق ۲ (روش‌های کیفی)

جامعه‌شناسی انقلاب

مبانی مددکاری اجتماعی

نظریه‌های جامعه‌شناسی 

تاریخ جامعه‌شناسی

انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب

جامعه‌شناسی جنسیت

تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی نظری)

نقد و تلفیق نظریات جامعه‌شناسی معاصر

 

سوابق پژوهشی

نمایشگاه کتاب نابینایان در حاشیه همایش 94

نمایشگاه صنایع دستی نابینایان

برپایی کتابخانه گویای نابینایان در همایش 94

برگزاری کارگاه بررسی راهکارها و فرایند ازدواج و تشکیل خانواده برای افراد نابینا و کم بین

کارگاه دستاوردهای نوین در تحرک و جهت یابی

فرزندپروری در خانواده با والدین آسیب مند بینایی

کارگاه چگونگی مواجهه خانواده با نابینایی و کم بینایی

نظام برخورد مؤثر با فرد نابینا و کم‌بینا در خانواده با حضور خانواده افراد نابینا و کم‌بینا

فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی نابینایان و کم‌بینایان با حضور مدیرانشهری، صاحبان صنایع، خیَرین به میزبانی کمیته همدلی با نابینایان و کم‌بینایان شهرستان کاشان

آشنایی با تکنولوژی‌های و تکنیک‌های مطالعه پژوهش ویژه نابینایان و کم‌بینایان

ژنتیک و نابینایی

برگزاری سه دوره همایش جامعه بینا شهروند نابینا 

انجمن جامعه شناسی 

انجمن مطالعات فرهنگی

انجمن جامعه شناسی 

انجمن مطالعات فرهنگی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
جامعه‌شناسی جنسیت ۹-۸
-
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
مبانی جامعه‌شناسی مفاهیم اساسی 2 ۱۱-۱۰
شورای گروه
تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی نظری) ۱۱-۱۰
جامعه‌شناسی جنسیت ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی نظری) ۱۵-۱۴
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸ - -
مبانی جامعه‌شناسی مفاهیم اساسی 2 ۱۷-۱۶
- - -
۱۸-۲۰ - - - - - -