عباسعلی رضایی نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶باستان شناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹باستان شناسی دوران تاریخیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳باستان شناسی دوران تاریخیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

کسب رتبه دوم در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1376

کسب رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1376

کسب رتبه اول در آزمون دکتری تخصصی باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه تهران 1388

پژوهشگر برتر فناوری دانشگاه کاشان 1397

باستان شناسی و هنر ساسانی

باستان شناسی و هنر اشکانی

باستان شناسی و هنر یونان و روم

باستان شناسی و هنر مصر باستان

باستان شناسی و هنر هند

سکه شناسی و شناخت مهر و تابلت

میراث فرهنگی ناملموس

مجری طرح ساماندهی اموال فرهنگی تاریخی موزه رضا عباسی، 1396

عضو هیات کاوش های باستان شناختی شهر جندی شاپور دزفول، 1395

مشارکت در طرح ساماندهی اموال فرهنگی تاریخی استان اصفهان، 1391

سرپرست کاوشهای باستان شناسی تپه پری جا قائمشهر فصل دوم، 1391

سرپرست کاوشهای باستان شناسی تپه پری جا قائمشهر فصل اول، 1390

سرپرست طرح بازنگری بررسی و شناسایی شهرستان کرمانشاه، ماهیدشت، 1390

سرپرست طرح بررسی و شناسایی محدوده سد سازبن ایلام، 1389

 سرپرست طرح بررسی و شناسایی شهرستان کرمانشاه، قره سو، 1389

سرپرست طرح بررسی و شناسایی شهرستان کرمانشاه، دورود فرامان، 1388

سرپرست طرح گمانه زنی و تعیین حریم محوطه تاریخی قلعه گبری شهرستان سرپل ذهاب، 1386

معاون هیات گمانه زنی و تعیین حریم محوطه باستانی طوق تپه شهرستان نکا، 1386

مجری طرح ساماندهی اموال فرهنگی تاریخی استان مازندران، 1385

مجری طرح تعیین حریم تپه های تاریخی شهرستان ورامین و ری، 1385

معاون هیات لایه نگاری و تعیین حریم یاقوت تپه بهشهر، 1385

عضو هیات کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی ولیران دماوند، 1385

عضو هیات کاوش های باستان شناسی بندر تاریخی سیراف بوشهر، 1385

عضو هیات گمانه زنی و تعیین حریم تپه آشنا چادگان، اصفهان، 1384

عضو هیات بررسی و شناسایی شهر سبا ورزنه، اصفهان، 1384

پژوهشگر بانک اطلاعات ملی بنیاد ایران شناسی، 83-1380

 پژوهشگر مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما، 1378

عضو هیات کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی گلالک شوشتر، 1376

 عضو هیات کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی بندیان درگز استان خراسان، 1376

 عضو هیات کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی بندیان درگز استان خراسان، 1375

باستان شناسی دوران تاریخی

تاریخ هنر و معماری ایران و جهان

سوابق پژوهشی

کارگاه روش تحقیق، گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان 1395

عضو جامعه باستان شناسی ایران

عضو موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -