زهرا رضوانی

قابل توجه دانشجویان عزیز
برای مراجعه‌ی حضوری در ایام تابستان می‌توانید از طریق رایانشانی زیر هماهنگی نمائید: 
rezvani@kashanu.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زیست شناسی سلولی مولکولیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴زیست شناسی سلولی مولکولیتهران
دکتری۱۳۹۱زیست شناسی ژنتیک مولکولیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

عضو کارگروه بیوتکنولوژی از سال ۹۴ تاکنون

استاد نمونه آموزشی سال ۱۳۹۴

ژنتیک سرطان

ژنتیک پزشکی مولکولی

ژنتیک میتوکندری

زیست شناسی سلولی

زیست شناسی مولکولی

ژنتیک مولکولی

مهندسی ژنتیک

بیوانفورماتیک

سوابق پژوهشی

عضو انجمن ژنتیک ایران