رضا روحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۷۷زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸
دانشگاه کاشانرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه کاشان در سالهای 1378 تا 1380

و سالهای 1389 تا 1391

 -برگزیده در دومین همایش نقد برتر کتاب (نقد کتاب قرآن و مثنوی) در حوزه ادبیات در سال 1384

- مقاله برگزیده (تحلیل ساختاری غزل کوچه های خراسان از قیصر امین پور )در همایش رضوی -کرمانشاه 1390.

- پ‍ژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در سال 1391

ادبیات فارسی، عرفان اسلامی، مولوی پژوهی، حافظ پژوهی، سعدی پژوهی، نقد ادبی، سبک شناسی، ویرایش، تصحیح انتقادی، قرآن پژوهی، و نقد و بررسی کتاب.

الف: کارشناسی

مثنوی معنوی ، غزلیات شمس ، قصاید و غزلیات سعدی ، سبک شناسی شعر و نثر ، کشف الاسرار ، سیاست نامه و قابوس نامه ، انواع ادبی ، آیین نگارش ، تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ، تاریخ ادبیات، متون تفسیری، فارسی عمومی.

 

ب: کارشناسی ارشد:

ناصر خسرو و سنائی

مثنوی معنوی

عرفان در ادب فارسی

نقد و نظریه های ادبی

مطالعات زبانی در متون ادبی

قواعد ویرایش

 

ج. دکتری:

تحقیق در متون عرفانی حکمی

 متون عرفانی فارسی

سوابق پژوهشی

  • عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی «مطالعات عرفانی» دانشگاه کاشان
  •  معاون سردبیر مجله مطالعات عرفانی.
  • عضو انجمن استادان زبان فارسی
  • عضو انجمن ترویج زبان فارسی
  • عضو انجمن ویراستاران ایران