حذف به عنوان عامل انسجام متنی در برخی ادعیه صحیفه سجّادیّه

نویسندگانعسگر مالک,محسن سیفی,علی بشیری
نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث
شماره صفحات۱۹۵
شماره مجلد۱
ضریب تاثیر (IF)ثبت نشده
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۲/۲۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

دستور نظام‌مند یکی از زیر مجموعه‌های زبان‌شناسی نقش‌گرا است که مایکل هلیدی و رقیه حسن این دستور را رشد و توسعه دادند و با هدف کاربردی کردن آن "نظریّه دستور زبان نقش‌گرای نظام‌بنیاد" را مطرح نمودند. در این پژوهش عامل انسجام متنی حذف بر اساس نظریه انسجام مایکل هلیدی، در شش دعای صحیفه سجّادیّه(2، 21 25، 37، 50، 52) به صورت تحلیلی، توصیفی و آماری مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که حذف قراین لفظی و معنایی در ساختار متن دارد که از طریق بخش‌ها و عناصر دیگر متن بازیابی می شود می تواند به عنوان یکی از عوامل انسجام متنی در صحیفه سجادیه لحاظ گردد. با توجّه به اصل اقتصاد زبانی امام سجاد (ع) زبان خود را موجز و فشرده بیان کرده اند تا ارتباط و انتقال پیام، سریع و در کوتاه ترین زمان صورت گیرد. بنابر این جمله ها در صحیفه سجّادیّه بیشترکوتاه و موجز است و این به خاطر تعجیل در درخواست حاجت، راز و نیاز، گفتگوهای عارفانه و عاشقانه با خالق هستی است.

tags: زبان شناسی نقش گرا،حذف، انسجام متنی، صحیفه سجّادیّه،