مسلم ستوده خواه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰شیمی محضدانشگاه خلیج فارس
کارشناسی ارشد۱۳۸۲شیمی معدنیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۹شیمی معدنیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده شیمیهیات علمیآزمایشیتمام وقت