قاسم شفیعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳حقوقشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸حقوق خصوصیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰حقوق خصوصیتهران

سوابق اجرایی

  1. ریاست اداره حقوقی شهرداری منطقه 3 تهران
  2. عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه حقوق دانشگاه کاشان
  3. عضو هیات علمی دانشگاه به مدت 10 سال
  4. عضو کارگروه لایحه اصلاح قانون تجارت
  5. مشاور حقوقی اداره حقوقی وزارت صنایع ، معادن و تجارت
  6. مشاور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع
  7. مدیریت حقوقی دانشگاه کاشان و مشاور ریاست آن دانشگاه به مدت 4سال
  8. مشاور حقوقی شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان وابسته به ناجا ( صیناکو)
  9. 23 سال وکالت در کانون وکلای دادکستری مرکز (تهران)
  10. داوری نشریات علمی پژوهشی و تخصصی در نشریات تحقیقات حقوقی، مطالعات حقوقی و ....

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، اردیبهشت 1396

1. حقوق تجارت بین الملل

2. حقوق دریایی

3. حقوق مدنی

4. متون حقوقی به زبان خارجه

5. حقوق تجارت تطبیقی

1. حقوق تجارت بین الملل

2. حقوق دریایی

3. حقوق مدنی

4. متون حقوقی به زبان خارجه

5. حقوق تجارت تطبیقی