چالش های قانونی آموزش کودکان اتباع بیگانه و تاثیر آن بر نابرابری آموزشی

نویسندگانقاسم شفیعی علویجه
همایشکنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
تاریخ برگزاری همایش۳۰/۰۸/۱۳۹۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله

خلاصه:
کودکان امروز سازنده جهان فردا هستند و آموزش آنها نقشی اصلی در این فرآیند دارد. بدین خاطر آموزش کودکان همواره یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی بوده است. امروزه این موضوع به حدی واجد اهمیت است که اسناد متعدد بین المللی به این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این اسناد تضمین حق آموزش توسط دولت هاست. کرامت انسانی ایجاب می کند که کودکان بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت و سایر تفاوت های ظاهری یکسان از آموزش بهره مند شوند و نابرابری های آموزش به هر شکل و هر ساختار از میان برود. سهم دولت ها در این میان، رفع موانع آموزش در تمام سطوح است. کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پذیرنده مهاجرین اتباع بیگانه با این مسئله مواجه است. علی رغم پیوستن کشور ایران به بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، آنچه در عمل دیده می شود مشکلات قانونی بر سر راه اجرای این حق است. مشکلات مزبور در قوانین داخلی منجر به ایجاد چالشهایی در دسترسی کودکان اتباع بیگانه به آموزش در فرصتهایی برابر می گردد که در این مقاله با روش تحلیلی منابع قانونی بدان پرداخته می شود.