حمیدرضا شهبازیان

01

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی مکانیکدانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۷مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدانشگاه علم و صنعت ایران (فرصت تحقیقاتی: دانشگاه LTH سوئد)
فوق دكتری۱۳۹۹مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

مدیر دفتر توسعه و انتقال تکنولوژی (TTO) و مالکیت فکری دانشگاه کاشان

عضو شورای پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه کاشان

سوابق صنعتی و اجرایی گذشته:

شرکت مهندسی توربوکمپرسور نفت خاورمیانه - توربوتک (گروه OTC) - تهران - پژوهشگر دفتر توربین - ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران (گروه مپنا) - تهران - پژوهشگر دفتر تحقیق و توسعه - ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران (گروه مپنا) - تهران - کارشناس مکانیک - ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

شرکت برین انرژی سپاهان - اصفهان - کارشناس انرژی - ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

قطب علمی CFD دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان - پژوهشگر - ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ 

مرکز تخصصی تولید همزمان برق و گرما دانشگاه - تهران- کارشناس انرژی - ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳

موضوعات تدریس تخصصی:

برنامه ریزی ریاضی و بهینه سازی پیشرفته

ریاضیات پیشرفته (I) کارشناسی ارشد

طراحی سیستمها و مبدلهای حرارتی

طراحی مهندسی فرآیندی

طراحی CHP و نیروگاههای حرارتی

انتقال حرارت (هدایت، جابجایی، تشعشع)

دینامیک سیالات محاسباتی CFD

طراحی آزمایش DOE و اندازه گیری پیشرفته

سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی سیستم های انتقال آب

انرژی های تجدیدپذیر

پروژه های صنعتی-علمی انجام شده:


پروژه طراحی و مدلسازی سیستم گرمایش قالبهای بتن برای فرآوری بتن با استفاده از چیدمان لوله های آب داغ - کارفرما: گروه صنعتی توزین الکتریک (فرد ایران) - ۱۴۰۲

پروژه شبیه سازی عددی روغن هیدرولیک به منظور تعیین رفتار سیال و نیروهای وارده بر جداره شیر هیدرولیکی فرمان خودروی تراکتور- آرادفن هیدرولیک نایین - ۱۴۰۲ 

پروژه طراحی پایه و تفضیلی تست استند سیستم خنک کاری پره ثابت توربین گاز GT۲۰ - کارفرما: شرکت توگا - ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

پروژه مدلسازی سیستمهای مدرن تهویه و خنک کاری گلخانه های پیشرفته نیمه بسته - کارفرما: شرکت شقایق سپید کاسیان - ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

پروژه طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت بر اجرای سیستم CCHP ساختمان مرکزی مپنا میرداماد - کارفرما: شرکت مپنا - ۱۴۰۱

پروژه طراحی و تهیه مدارک ساخت و خرید نیروگاه مقیاس کوچک DG-CHP مولد های MWM و Jenbacher تولید برق - ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱

پروژه طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم اطفای حریق اسپرینکلر و فایرباکس بیمارستان آتیه دو - کارفرما: شرکت مدامکار - ۱۳۹۹

پروژه طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم اطفای حریق اسپرینکلر و فایرباکس مجتمع تجاری اداری همیلا / تحلیل حالت گذرا و موج فشاری ضربه قوچ - کارفرما: شرکت مدامکار - ۱۳۹۸

پروژه طراحی پایه و تفضیلی ساخت ایستگاه تست تکنولوژی های نوین خنک کاری داخلی پره توربین گاز در حالت دوران - کارفرما: شرکت توربوتک - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

پروژه محاسبات هیدرولیکی و سایزنگ پایپینگ مزرعه خورشیدی نیروگاه یکپارچه سیکل ترکیبی-خورشیدی یزد - کارفرما: شرکت مپنا - ۱۳۹۳  

پروژه طراحی و نظارت عالیه بر اجرای ساخت ایستگاه تست عملکردی توربین گاز ۲۵ مگاواتی Zorya شرکت توگا - کارفرما: شرکت توگا - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

پروژه ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی کارخانه کاشی بهسرام کاشان - کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت - ۱۳۸۶

پروژه ممیزی انرژی و ارائه سنکی دیاگرام کارخانه سرب و روی زنجان، نوید آلیاژ اصفهان - کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت - ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

پروژه بررسی تاثیر هوای اضافی و زاویه چرخش در عملکرد توربینهای گازی خطوط انتقال گاز و تعیین میزان NOx در توربین گاز - کارفرما: مرکز تحقیقات شرکت ملی گاز استان اصفهان - ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

پروژه ارزیابی عملکرد و انجام تست کارایی سیستمهای خنک کاری تبخیری Fog & Media هوای ورودی به کمپرسور توربین های گازی نیروگاههای قم، کرج و فارس - کارفرما: توانیر -۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

سوابق پژوهشی

T. Moradi, H.R. Shahbazian, S.M. HosseinaliPoor, B. Sunden, “Effects of wavy ribs on vortex generation and thermal-hydraulic performance in a rotating rectangular channel”, Applied Thermal Engineering, ۲۰۲۳, Vol. ۲۲۲, (DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.applthermaleng.۲۰۲۲.۱۱۹۹۵۲).

H.R. Shahbazian, S.M. HosseinaliPoor, Z. Jamshidi, “Thermo-Fluid Investigation on the Effect of Rotation on Film Cooling Performance at Pressure & Suction Side of the Leading-Edge of a Gas Turbine Blade”, Journal of Solid and Fluid mechanics, ۲۰۲۲, Vol. ۱۱, Iss. ۵, PP. ۱۳۳-۱۴۸ (DOI:۱۰.۲۲۰۴۴/jsfm.۲۰۲۱.۹۷۸۷.۳۲۰۴).

S.M. HosseinaliPoor, H.R. Shahbazian, B. Sunden, “Coriolis and Buoyancy Effects on Heat Transfer in Viewpoint of Field Synergy Principle and Secondary Flow Intensity for Maximization of Internal Cooling”, Journal of Heat and Mass Transfer, ۲۰۲۱, (DOI:۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۲۳۱-۰۲۰-۰۲۹۴۹-z).

S.M. HosseinaliPoor, P. Afkari, H.R. Shahbazian, B. Sunden, “A Numerical Framework for Heat Transfer and Pressure Loss Estimation of Matrix Cooling Geometry in Stationary and Rotational States”, Journal of Numerical Heat Transfer. Part A: Applications, Taylor & Francis, ۲۰۱۹, VOL. ۷۶, NO. ۵, ۳۴۸–۳۶۸ (DOI:۱۰.۱۰۸۰/۱۰۴۰۷۷۸۲.۲۰۱۹.۱۶۳۰۲۳۶).

S.M. HosseinaliPoor, H.R. Shahbazian, B. Sunden, “Experimental Investigations and Correlation Development of Convective Heat Transfer in a Rotating Smooth Channel”, Experimental Thermal and Fluid Science, ۹۴, ۲۰۱۸, PP. ۳۱۶–۳۲۸. (DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.expthermflusci.۲۰۱۸.۰۲.۰۲۰).

S.M. HosseinaliPoor, H.R. Shahbazian, B. Sunden, “Influences of Secondary Flow Induced by Coriolis Forces and Angled Ribs on Heat Transfer in A Rotating Channel”, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, ۲۰۱۸, Vol. ۲۹ Iss. ۱, PP.۳۸۸-۴۱۷. (DOI: ۱۰.۱۱۰۸/HFF-۰۲-۲۰۱۸-۰۰۸۱).

S.M. HosseinaliPoor, H.R. Shahbazian, M. Ghobadi, S. Norouzi, “Aero-Thermal Analysis of Rotation and Rotational Buoyancy Effect on Internal Cooling of Gas Turbine Blade- An Experimental Study, Journal of Solid and Fluid mechanics, ۲۰۱۷, Vol. ۸, Iss. ۳, PP. ۲۷۷-۲۸۸. (DOI: ۱۰.۲۲۰۴۴/JSFM.۲۰۱۸.۷۲۳۴.۲۶۶۴).

S.M. HosseinaliPoor, P. Afkari, H.R. Shahbazian, “Comparison of Various Arrangement Effects of V-Shape Rib Technologies on Turbulence and Heat Transfer Enhancement in Gas Turbine Blade Cooling”, Modares Mechanical Eng. Journal, ۲۰۱۶, Vol. ۱۶, No ۵, PP ۳۱۶-۳۲۶. (DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۱۰۲۷۵۹۴۰.۱۳۹۶.۱۷.۵.۲۴.۲)

M. D.Emami, H.R. Shahbazian, B. Sunden, “Effect of Operational Parameters on Combustion and Emissions in an Industrial Gas Turbine Combustor”, ASME Journal of Energy Resources Technology, ۲۰۱۹, Vol. ۱۴۱/۰۱۲۲۰۲-۱. (DOI: ۱۰.۱۱۱۵/۱.۴۰۴۰۵۳۲).

M. Ameri, H.R. Shahbazian, M. Nabizaded, “Comparison of Evaporative Inlet Air Cooling Systems to Enhance the Gas Turbine Generated Power” Int. Journal of Energy Research, ۲۰۰۷, Vol. ۳۱, PP. ۱۴۸۳-۱۵۰۳. (DOI: ۱۰.۱۰۰۲/er.۱۳۱۵).

M. Ameri, H.R. Shahbazian, H. Hosseinzadeh, M. Nabizaded, “Power Augmentation: A Fars Better Option”, Middle East Energy Journal, MEE June ۲۰۰۶, PP ۱۲-۱۳, ۲۰۰۶

دوره آموزشی سایزینگ و محاسبات هیدرولیکی (ماژولهای Srandard, Spray/Sprinkler, Transient) با PIPENET

دوره آموزشی اصول طراحی مهندسی و تهیه نقشه های PFD و  P&ID

دوره آموزشی قواعد بنیادی و اصول پایپینگ، شیرالات و ساپورت گذاری

دوره آموزشی جامع تجهیزات نیروگاهی

دوره آموزشی سیستمهای اطفای حریق

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - -
طراحی سیستم‌های انرژی تولید هم‌زمان برق و حرارت
طراحی سیستم‌های انرژی تولید هم‌زمان برق و حرارت
- -
۱۰-۱۲ - -
کارگاه اتومکانیک
ریاضیات پیشرفته 1
- -
۱۲-۱۴
کارگاه اتومکانیک
کارگاه اتومکانیک
- - - -
۱۴-۱۶
کارگاه اتومکانیک ۱۵-۱۴
کارگاه اتومکانیک ۱۶-۱۵
- - - -
۱۶-۱۸
نیروگاه‌ها (حرارتی، آبی و هسته‌ای)
کارگاه اتومکانیک
نیروگاه‌ها (حرارتی، آبی و هسته‌ای)
- - -
۱۸-۲۰ - -
ریاضیات پیشرفته 1
- - -