کیوان شریف مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹تربیت بدنیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲تربیت بدنیبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیومکانیک ورزشیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

بیومکانیک ورزشی

حرکت شناسی

آسیب شناسی ورزشی

حرکات اصلاحی

آنتروپومتری ورزشی

بیومکانیک ورزشی

سوابق پژوهشی

کارگاه تجزیه و تحلیل بیومکانیکی راه رفتن

کارگاه ماساژ ورزشی

کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار Mokka

ساعات حضور

        ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

  بیومکانیک آسیب آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی  

یکشنبه

 

جلسه شورای دانشکده    

 

دوشنبه

بیومکانیک آسیب مشاوره دانشجویی   حرکات اصلاحی

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویی   بیومکانیک ورزشی بیومکانیک ورزشی

 

چهارشنبه

  حرکات اصلاحی