کیوان شریف مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹تربیت بدنیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲تربیت بدنیبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیومکانیک ورزشیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی دانشیاررسمی قطعیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

بیومکانیک ورزشی

حرکت شناسی

آسیب شناسی ورزشی

حرکات اصلاحی

آنتروپومتری ورزشی

بیومکانیک ورزشی

سوابق پژوهشی

کارگاه تجزیه و تحلیل بیومکانیکی راه رفتن

کارگاه ماساژ ورزشی

کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار Mokka

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
آسیب‌شناسی ورزشی ۹-۸
ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی ۹-۸
پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های ورزشی ۹-۸
آسیب‌شناسی ورزشی ۹-۸
-
پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های ورزشی ۹-۸
۱۰-۱۲-----
پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های ورزشی ۱۱-۱۰
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------