حسین تحقیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی عمران- عمراندانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی عمران- مهندسی زلزلهدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی عمران- سازه و زلزلهدانشگاه توکیو
فوق دكتری۱۳۸۶مهندسی عمران- زلزله شناسی مهندسیدانشگاه توکیو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی گروه مهندسی عمرانرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۳-۱۳۹۱)
 • مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (۱۳۹۱-۱۳۸۸)
 • رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی، دانشگاه کاشان (۱۳۸۸-۱۳۸۷)
 • راه اندازی مرکز آموزش های آزاد و مجازی، دانشگاه کاشان (۱۳۸۸-۱۳۸۷)
 • راه اندازی دوره کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (۱۳۸۸-۱۳۸۷)
 • راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه کاشان (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • عضو کارگروه تخصصی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (تاکنون-۱۳۸۸)
 • راه اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۰-۱۳۸۸) 
 • راه اندازی آزمایشگاه تکنولو‍ژی بتن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته مهندسی عمران (تاکنون-۱۳۸۰)
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان (۱۳۹۵)
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۴)
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان (۱۳۹۱)
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان (۱۳۹۰)
 • دریافت بورس تحقیقاتی دوره پسا دکتری، دانشگاه توکیو (۱۳۸۶-۱۳۸۴)
 • دریافت بورس تحصیلی دوره دکتری خارج کشور، وزارت عتف (۱۳۸۴-۱۳۸۱)
 • رتبه اول پذیرش دکترای مهندسی عمران، آزمون خارج کشور (۱۳۷۸)
 • رتبه اول پذیرش دکترای مهندسی عمران، آزمون دانشگاه تهران (۱۳۷۸)
 • رتیه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تهران (۱۳۷۸)
 • رتبه ممتاز فارغ التحصیلی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران (۱۳۷۶)
 • رتبه اول دیپلم ریاضی-فیزیک، استان اصفهان (۱۳۷۲)
 • دینامیک و کنترل سازه ها
 • اندرکنش خاک و سازه
 • تحلیل و طراحی سازه ها در برابر بارهای دینامیکی زلزله، انفجار و غیره
 •  اثر زلزله بر شریانهای حیاتی و سازه های خاص
 • آسیب پذیری و بهسازی سازه ها
 • مهندسی زلزله و لرزه شناسی مهندسی
 • تحلیل ریسک و تاب آوری لرزه ای سازه ها 

عضویت در انجمن های علمی:

 • عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی، دانشگاه تهران (از ۱۳۷۶)
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (از ۱۳۷۹)
 • عضو انجمن مهندسین عمران آمریکا (از ۱۳۸۴)
 • عضو کانون فارغ التحصیلان، دانشکده مهندسی، دانشگاه توکیو (از ۱۳۸۴)

 

داوری نشریات علمی-پژوهشی:

 • Amirkabir Journal of Civil Engineering
 • ASCE International Journal of Geomechanics
 • Bulletin of Earthquake Engineering
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Earthquake Engineering and Structural Dynamics
 • Earthquakes and Structures
 • International Journal of Geomechanics
 • Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
 • Journal of Asian Earth Sciences
 • Journal of Civil and Environmental Engineering
 • Journal of Earthquake Engineering
 • Journal of Energy Management
 • Journal of Ferdowsi Civil Engineering
 • Journal of Steel and Structure
 • Journal of Seismology and Earthquake Engineering
 • Journal of Structural and Construction Engineering
 • Modares Journal of Civil Engineering
 • Sharif Journal of Civil Engineering
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering
 • National and International Conferences on Civil Engineering
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • سازه های فولادی
 • پروژه سازه های فولادی
 • سازه های بتن آرمه ۱ 
 • سازه های بتن آرمه ۲
 • پروژه  سازه های بتن آرمه
 • اصول مهندسی زلزله
 • دینامیک سازه ها
 • مهندسی زلزله
 • طراحی لرزه­ ای سازه ها
 • اصول مهندسی باد و زلزله
 • کارآموزی
 • پروژه کارشناسی
 • سمینار کارشناسی ارشد

برنامه کاری هفتگی

برنامه نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱