حسین تحقیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی عمران- عمراندانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی عمران- مهندسی زلزلهدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی عمران- سازه و زلزلهدانشگاه توکیو
فوق دكتری۱۳۸۶مهندسی عمران- زلزله شناسی مهندسیدانشگاه توکیو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (1397-1395)
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (1393-1391)
 • مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (1391-1388)
 • رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی، دانشگاه کاشان (1388-1387)
 • راه اندازی مرکز آموزش های آزاد و مجازی، دانشگاه کاشان (1388-1387)
 • راه اندازی دوره کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (1388-1387)
 • راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه کاشان (1390)
 • عضو ثابت کارگروه تخصصی مهندسی عمران، دانشگاه کاشان (از 1388)
 • راه اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (1390-1388) 
 • راه اندازی آزمایشگاه تکنولو‍ژی بتن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (1390-1388)
 • راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان (1390-1388)
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان (1395)
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان (1394)
 • پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان (1391)
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان (1390)
 • دریافت بورس تحقیقاتی دوره پسا دکتری، دانشگاه توکیو (1386-1384)
 • دریافت بورس تحصیلی دوره دکتری خارج کشور، وزارت عتف (1384-1381)
 • رتبه اول پذیرش دکترای مهندسی عمران، آزمون خارج کشور (1378)
 • رتبه اول پذیرش دکترای مهندسی عمران، دانشگاه تهران (1378)
 • رتیه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1378)
 • رتبه ممتاز فارغ التحصیلی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران (1376)
 • رتبه اول دیپلم ریاضی-فیزیک، استان اصفهان (1372)
 • دینامیک و کنترل سازه ها
 • اندرکنش خاک و سازه
 • تحلیل و طراحی سازه ها در برابر بارهای دینامیکی زلزله، انفجار و غیره
 •  اثر زلزله بر شریانهای حیاتی و سازه های خاص
 • آسیب پذیری و بهسازی سازه ها
 • مهندسی زلزله و لرزه شناسی مهندسی
 • تحلیل خطر و مخاطره پذیری

عضویت در انجمن های علمی:

 • عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی، دانشگاه تهران (از 1376)
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (از 1379)
 • عضو انجمن تونل ایران (از 1380)
 • عضو انجمن مهندسین عمران آمریکا (از 1384)
 • عضو کانون فارغ التحصیلان، دانشکده مهندسی، دانشگاه توکیو (از 1384)

 

داوری نشریات علمی-پژوهشی:

 • Earthquakes and Structures
 • Journal of Steel and Structure
 • Journal of Asian Earth Sciences
 • Bulletin of Earthquake Engineering
 • The Modares Journal of Civil Engineering
 • Earthquake Engineering and Structural Dynamics
 • Journal of Earthquake Engineering
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Journal of Seismology and Earthquake Engineering
 • Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
 • Journal of Structural and Construction Engineering
 • Journal of Energy Management
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • سازه های فولادی
 • پروژه سازه های فولادی
 • سازه های بتن آرمه 1 
 • سازه های بتن آرمه 2
 • پروژه  سازه های بتن آرمه
 • اصول مهندسی زلزله
 • دینامیک سازه ها
 • مهندسی زلزله
 • طراحی لرزه­ ای سازه ها
 • اصول مهندسی باد و زلزله
 • کارآموزی
 • پروژه کارشناسی
 • سمینار کارشناسی ارشد

ساعات حضور

برنامه نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷