مسعود تمسکی بیدگلی

دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد می توانند از طریق ایمیلهای زیر، سوالات و اشکالات و درخواست مشاوره حضوری خود را مطرح نمایند.

Tamassoki@yahoo.com

Tamasoki@kashanu.ac.ir

دانشجویان عزیز کارشناسی نیز از طریق کانالهای ارتباطی ایتا و واتساپ که برایشان ایجاد گردیده و نیز ایمیل می توانند سوالات و اشکالات و درخواستهای خود را مطرح نمایند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق (قدرت)دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی)موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مدیریت اجرایی (بازاریابی)علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی)علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

 • مدیر برنامه ریزی و تولید شرکت ایسکرا اتو الکتریک ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 • معاون و مشاور اقتصادی مرکز رشد ICT دانشگاه کاشان - ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
 • مدیرعامل شرکت تدبیر اقتصاد پویا ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
 • عضو شورای پژوهش و مطالعات سازمان تامین اجتماعی ن.م. ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مشاور اقتصادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ساتا - ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مدیر سبد سرمایه گذاری و مشاور اقتصادی شرکت بیمه کوثر - ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
 • عضو هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت- ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت بورس بین المللی نفت ایران ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان توسعه صنعت مهر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 • عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی باختر ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
 • رئیس کارگروه اقتصادی، حقوقی و گردشگری مرکز پژوهشهای کاربردی شورای شهر شهرستان کاشان- ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 • عضو هیات مدیره شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
 • نایب رییس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت ۱۳۹۹
 • مجری نمونه طرحهای فناورانه دانشگاه- آذر ۱۳۹۶
 • استاد نمونه آموزشی گروه مهندسی صنایع-اردیبهشت ۱۳۹۷

اقتصاد

مدیریت مالی

ارزیابی اقتصادی طرحها

بازاریابی

کارآفرینی

راه اندازی کسب و کار

 • همکار پژوهشی در طرح ارزیابی شاخصهای رشد و توسعه زیر بخشهای اقتصادی در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی- ۱۳۷۹
 • همکار پژوهشی در طرح برنامه ریزی استراتژیک شرکت هادی برق ۱۳۸۰
 • مدیر طرح پژوهشی برآورد موجودی سرمایه رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) - ۱۳۸۳
 • مدیر طرح پژوهشی برآورد ارزش سود و بازدهی رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف)- ۱۳۸۳
 • مدیر طرح پژوهشی برآورد بهره وری کل عوامل رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف) - ۱۳۸۴
 • مدیر طرح پژوهشی مطالعات ساختار رشته فعالیتهای صنعتی در ایران و سایر کشورها (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف) - ۱۳۸۴
 • همکار پژوهشی در طرح برنامه ریزی استراتژیک شرکت سرمایه گذاری ساتا (سازمان تامین اجتماعی ن.م) - ۱۳۸۶
 • همکار پژوهشی در طرح ارزشگذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر - ۱۳۸۷
 • همکار پژوهشی در طرح بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع کشور و تدوین استراتژی کسب و کار شرکت سرمایه گذاری ساتا - ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 • مجری طرح پژوهشی "استخراج بهای تمام شده محصولات گروه برق صنعتی مبتکر و مقایسه شاخصهای مالی و عملیاتی شرکت با متوسط صنعت"- شرکت برق صنعتی مبتکر- ۱۳۹۴
 • مجری طرح پژوهشی "ارزیابی اقتصادی طرحهای و پروژه های سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات به منظور بهینه سازی پرتفولیو"- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت- ۱۳۹۵
 • مجری طرح پژوهشی "ارزشگذاری OTC با توجه به ابعاد دانش فنی و بازار و مقایسه با شرکتهای مشابه" -شرکت توربوکمپرسور نفت-۱۳۹۶
 • انجام طرح کاربردی "طراحی مدل تعالی عملکرد حوزه خدمات شهری شهرداریها بر مبنای مدل EFQM- مطالعه موردی: شهرداری کاشان"- شهرداری کاشان- ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 • انجام طرح کاربردی "ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای وابسته به شهرداری کاشان"- شهرداری کاشان- ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 • مجری طرح پژوهشی "بررسی و تبیین نقش کارآفرینی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی- مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان"  -شرکت گاز استان اصفهان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 • انجام طرح کاربردی "اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع لاستیک و پلاستیک- مطالعه موردی: صنعت لاستیک و پلاستیک استان قم"- شرکت شهرکهای صنعتی استان قم- ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
 • مجری طرح پژوهشی "ارزیابی مالی و اقتصادی و ارزشگذاری دانش فنی توربین IGT۲۵"  -شرکت توربوکمپرسور نفت ۱۳۹۷
 • مجری طرح پژوهشی "بررسی و ارزیابی استقرار سیستم جامع و یکپارچه ERP در پتروشیمی باختر"  -شرکت پتروشیمی باختر ۱۳۹۷
 • مجری طرح پژوهشی "پیاده سازی سیستم جامع و یکپارچه ERP در گروه باختر"  -شرکت گروه باختر ۱۳۹۸
 • طرح کاربردی "بررسی موانع و چالشهای جانشین پروری در شرکتهای دولتی ایران و ارائه راهکارها: مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب کاشان"- ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
 • طرح کاربردی "بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر روی عملکرد پالایشگاهها در شرایط رونق و رکود اقتصادی: مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان"- در حال انجام

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مدیریت مالی

اقتصاد مهندسی

طراحی ایجاد

اصول بازاریابی

مبانی اقتصاد

کارآفرینی

مدیریت ریسک

اصول حسابداری

اصول اقتصاد

راه اندازی کسب و کار

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -