مسعود تمسکی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق (قدرت)دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی)موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مدیریت اجرایی (بازاریابی)علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی)علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی گروه مهندسی صنایعپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

 • مدیریت برنامه ریزی و تولید شرکت توبا الکتریک-۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 • معاون و مشاور اقتصادی مرکز رشد ICT دانشگاه کاشان - سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
 • مدیرعامل شرکت تدبیر اقتصاد پویا سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
 • مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری و مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ساتا - سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مدیریت سبد سرمایه گذاری و مشاور اقتصادی شرکت بیمه کوثر - ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
 • عضو هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت- سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت- ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت بورس بین المللی نفت ایران ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان توسعه صنعت مهر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت برق صنعتی مبتکر ۱۳۹۴ و
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت- ۱۳۹۴ تاکنون
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت توربوکمپرسور نفت- ۱۳۹۵ تاکنون
 • عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی باختر - ۱۳۹۵ تاکنون

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مدیریت مالی

اقتصاد مهندسی

طراحی ایجاد

اصول بازاریابی

 • مدیر طرح تحقیقاتی برآورد موجودی سرمایه رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) - ۱۳۸۳
 • مدیر طرح تحقیقاتی برآورد ارزش سود و بازدهی رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف)- ۱۳۸۳
 • مدیر طرح تحقیقاتی برآورد بهره وری کل عوامل رشته فعالیتهای عمده صنعتی کشور (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف) - ۱۳۸۴
 • مدیر طرح تحقیقاتی مطالعات ساختار رشته فعالیتهای صنعتی در ایران و سایر کشورها (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف) - ۱۳۸۴
 • مجری طرح تحقیقاتی «استخراج بهای تمام شده محصولات گروه برق صنعتی مبتکر و مقایسه شاخصهای مالی و عملیاتی شرکت با متوسط صنعت»-" شرکت برق صنعتی مبتکر- ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 • مجری طرح تحقیقاتی « ارزیابی اقتصادی طرحهای و پروژه های سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات به منظور بهینه سازی پرتفولیو »- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت- ۱۳۹۵
 • مجری طرح تحقیقاتی «ارزشگذاری شرکت OTC با توجه به ابعاد فنی و بازار و مقایسه آن با شرکتهای مشابه»- شرکت توربوکمپرسور نفت- ۱۳۹۶
 • مجری طرح تحقیقاتی "ارزشگذاری دانش فنی توربین IGT25"  -شرکت توربوکمپرسور نفت - ۱۳۹۷

اقتصاد

مدیریت مالی

ساعات حضور

برنامه هفتگی دکتر مسعود تمسکی نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

گروه: مهندسی صنایع               دانشکده : مهندسی         تلفن: ۲۴۴۰

ایام هفته

۱۰- ۸

۱۲ ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶ ۱۴

۱۸ ۱۶

شنبه

مطالعه و تحقیق

طراحی ایجاد صنایع

-

مشاوره دانشجویان کارشناسی (با هماهنگی قبلی)

اقتصاد عمومی ۲

یکشنبه

اصول اقتصاد (ارشد)

مبانی اقتصاد (ارشد)

طراحی ایجاد صنایع

مشاوره دانشجویان کارشناسی (با هماهنگی قبلی)

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مبانی اقتصاد (ارشد)

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی (با هماهنگی قبلی)

-

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

سه‌شنبه

حضور در صنعت

(طرح پژوهشی بیرونی)

حضور در صنعت

(طرح پژوهشی بیرونی)

-

حضور در صنعت

(طرح پژوهشی بیرونی)

حضور در صنعت

(طرح پژوهشی بیرونی)

چهار‌شنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

-

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

 

   
     
     

 

توضیحات

دانشجویان محترم لطفا برای مراجعه از طریق ایمیلهای زیر یا تلفن 2440 هماهنگی فرمایند

Tamassoki@yahoo.com

Tamasoki@kashanu.ac.ir