مطالعه تطبیقی وضعیت آموزش خلاقیت در نظام های آموزشی کشورهای منتخب

نویسندگانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
همایشسومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۲
محل برگزاری همایشبابلسر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله